Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xin giới thiệu với các bạn một bộ phim tài liệu rất hay và tình cảm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc, người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một thiên tài quân sự, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Phần 1: Đường Kách Mệnh


Phần 2: Từ Nhân Dân Mà Ra


Phần 3: Chín Năm Làm Một Điện Biên


Phần 4: Cuộc Đụng Đầu Lịch Sử


Phần 5: Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam