Mấy phim tài liệu hay về đất lửa Vòng Cung trong Kháng chiến chống Mỹ

Đây là các phim tài liệu ngắn gọn nhưng rất hay về đất lửa Vòng Cung và cuộc chiến đấu bi hùng của quân dân Cần Thơ nói riêng và miền Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phim có những đoạn phim trắng đen nhưng rất hiếm thấy và đặc sắc. Thường các phim tài liệu lớn được trình chiếu rộng rãi trên VTV, HTV lấy các đoạn phim tài liệu nước ngoài, nhưng các đoạn phim đó nếu các bạn siêng xem phim tài liệu nước ngoài đầy trên Youtube thì chắc các bạn đều đã thấy. Nhưng các phim tài liệu nhỏ chiếu ở các đài địa phương ở tỉnh thì có rất nhiều đoạn phim do chính quân dân địa phương quay ngay trong thời chiến nên hầu hết các đoạn phim là "hàng độc" chưa bao giờ xem và đậm tính sát thực. Các phim tài liệu dưới dây là những bộ phim như vậy. Đây là những phim nhỏ và ngắn gọn nhưng rất đặc biệt.