BTTU Nguyễn Bá Thanh nói chuyện trước 4500 cán bộ

Buổi nói chuyện này của bác Thanh đc rất nhiều sự ủng hộ khắp Youtube và Internet, nhiều người đăng lại, dẫn link, giới thiệu.